Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Royal Institution of Engineers in the Netherlands

Border

Founding of the Society
Year
Authority / Notes
1847

According to its website (), the Koninklijk Instituut van Ingenieurs was founded 1847, August 31, and merged on 2004, July 1 with the Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA (founded 1928) to form the Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA. In 2013, it changed its name back to KIVI.

Seat of the Society
City
Authority / Notes
Den Haag
Netherlands
This location is supported by its website
().
Name of the Society
Dates
Name
Authority
1847, August31 - 2004, July 1 Koninklijk Instituut van Ingenieurs Its website
().
2004, July 1 - 2013 Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA Its website
().
2013 - Koninklijk Instituut van Ingenieurs Its website
().
Koninklijk Instituut van Ingenieurs = Royal Institution of Engineers in the Netherlands
Journals of the Society
Years
Full Journal Title
Abbrev.
1847/1848 - 1868/1869
 
A

Algemeen verslag van de werkzaamheden en notulen der vergaderingen : instituuts-jaar ... / Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The record in the Univ. Amsterdam Lib. cat. indicates that this title was absorbed by E.

Continued by E.

[Univ. Amsterdam Lib. cat.]

 
1848 - 1868/1869
 
B

Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The records in the Univ. Amsterdam Lib. cat. and Univ. Leiden Lib. cat. indicate that this title merged with C and D, then split into E and F.

Continued by E.

Continued by F.

Univ. Amsterdam Lib. cat.; Univ. Leiden Lib. cat.]

 
1848 - 1868/1869
 
C

Uittreksels uit vreemde tijdschriften voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The record in the Univ. Leiden Lib. cat. indicates that this title merged with B and D, then split into E and F.

Continued by E.

Continued by F.

[Univ. Leiden Lib. cat.]

 
1850 - 1869
 
D

Lijst van nieuw verschenen werken betrekkelijk tot de kunst en de wetenschap van den ingenieur voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The record in the Univ. Amsterdam Lib. cat. indicates that this title merged with B and C, then split into E and F.

Continued by E.

Continued by F.

[Univ. Amsterdam Lib. cat.]

 
1869/1870 - 1916
 
E

Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Algemeen verslag van de werkzaamheden en notulen der vergaderingen

The records in the Univ. Leiden Lib. cat. and Univ. Amsterdam Lib. cat. indicate that this title resulted as a part of the merger of B, C and D, and that it also absorbed A, and was itself later absorbed by H.

Continues A.

Continues B.

Continues C.

Continues D.

Continued by H.

[Univ. Leiden Lib. cat.; Univ. Amsterdam Lib. cat.]

 
1869/1870 - 1916
 
F

Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Verhandelingen, vertalingen, mededeelingen, boekaankondigingen, nieuw verschenen werken

Without the ij ligatures, this title reads: Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Verhandelingen, vertalingen, mededeelingen, boekaankondigingen, nieuw verschenen werken

The record in the Univ. Leiden Lib. cat. indicates that this title resulted as a part of the merger of B, C and D, and was later absorbed by H.

Continues B.

Continues C.

Continues D.

Continued by H.

[Univ. Leiden Lib. cat.]

 
1875 - 1914
 
G

Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Afdeeling Nederlandsch-Indië. Notulen der vergaderingen, verhandelingen, vertalingen, verscheidenheden, verslagen

Without the ij ligatures, this title reads: Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Afdeeling Nederlandsch-Indië. Notulen der vergaderingen, verhandelingen, vertalingen, verscheidenheden, verslagen

[Univ. Leiden Lib. cat.]

Tijdschr. Kon. Inst. van Ingenieurs Afdeeling Neder.-Indië
[Geographical Review, Vol. 8, No. 2 (Aug., 1919), p.140 cites 1914.]
1886 - (Jrg. 1 - )
 
H

De Ingenieur : orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs : weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid

Without the ij ligatures, this title reads: De Ingenieur : orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs : weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid

The record in the Univ. Leiden Lib. cat. indicates that the associated corporate bodies included the Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

The record in the Univ. Leiden Lib. cat. also indicates that this title absorbed E, F and G.

Continues E.

Continues F.

Continues G.

[Univ. Leiden Lib. cat.]

 
1899 - (1 - )
 
I

Jaarverslag / Vakafdeeling voor Werktuig- en Scheepsbouw, Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The records in the Univ. Amsterdam Lib. cat. and Univ. Leiden Lib. cat. indicate that this title continued Jaarverslag Nederlandsche Vereeniging voor Werktuig- en Scheepsbouwkundigen (not published by the Koninklijk Instituut van Ingenieurs), and that for the years 1905-1918 it had the title Verslag Vakafdeeling voor Werktuig- en Scheepsbouw, Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

[Univ. Amsterdam Lib. cat.; Univ. Leiden Lib. cat.]

 
1899/1900 - (10 -)
 
J

Notulen der Vergadering / Vakafdeeling voor Electrotechniek, Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The records in the Univ. Amsterdam Lib. cat. and Univ. Leiden Lib. cat. indicate that this title continued Notulen der Vergadering / Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek (not published by the Koninklijk Instituut van Ingenieurs).

[Univ. Amsterdam Lib. cat.; Univ. Leiden Lib. cat. ]

 
1934 - 1942 (Jrg. 1 - Jrg. 9)
 
K

De Ingenieur in Nederlandsch-Indië : orgaan der Groep Nederlandsch-Indië van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs : maandblad gewijd aan de techniek en wetenschap in Nederlandsch-Indië, waarin opgenomen 'De waterstaats-ingenieur', opgericht in 1913 en 'De mijningenieur', opgericht in 1919

Without the ij ligatures, this title reads: De Ingenieur in Nederlandsch-Indië : orgaan der Groep Nederlandsch-Indië van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs : maandblad gewijd aan de techniek en wetenschap in Nederlandsch-Indië, waarin opgenomen 'De waterstaats-ingenieur', opgericht in 1913 en 'De mijningenieur', opgericht in 1919

[Univ. Leiden Lib. cat.]

 
1949 - 1951 (Jrg. 1, nr. 1 - jrg. 3, nr. 71)
 
L

Voordrachten gehouden voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The records in the Univ. Amsterdam Lib. cat. and Univ. Leiden Lib. cat. indicate that this title was absorbed by H.

[Univ. Amsterdam Lib. cat.; Univ. Leiden Lib. cat.]

 
1982, mrt. 5 - 1983, sept. 30 (Nr. 1 - jrg. 2, nr. 39)
 
M

Technisch Weekblad : met officiële mededelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The record in the Univ. Amsterdam Lib. cat. indicates that this title is in part continued by N; the record also indicates that the title was initially Technisch weekblad voor ingenieurs.

Continued by N.

[Univ. Amsterdam Lib. cat.]

 
1983, okt. 14 - (Nr. 1 -)
 
N

Ingenieurs-nieuws : officiële mededelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The record in the Univ. Amsterdam Lib. cat. indicates that this title is a continuation in part of M; the record also indicates that this later had the title IngenieursNieuws.

Continues M.

[Univ. Amsterdam Lib. cat.]

 

Border